การเลือกบริษัททำความสะอาดกระจก เลือกอย่างไร

บริการทำความสะอาดกระจกอาคารสูง

การทำความสะอาดบนที่สูงหรือตึกที่เป็นกระจกทั้งหลัง ไม่เหมือนกับการทำความสะอาดทั่วไปบนพื้นธรรมดา มีอะไรหลายอย่างที่แตกต่างกันเยอะมาก หากคนที่เป็นเจ้าของตึกหรือออฟฟิศที่มีตึกหลายชั้น และต้องการอยากจะใช้บริการทำความสะอาดกระจกอาคารสูง นั้นมีหลักเกณฑ์ในการเลือกอย่างไร เพื่อให้ได้บริษัทที่เหมาะสมและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับเกณฑ์ในการเลือกบริษัทที่ทำความสะอาดอาคารที่เป็นตกสูง มีหลักเกณฑ์ในการเลือกพิจารณาดังต่อไปนี้

-มีบริษัทเป็นหลักแหล่ง การทำงานจะต้องทำงานกับคนที่เป็นมืออาชีพเท่านั้น การเลือกบริษัทที่ทำความสะอาด ก็จึงต้องเลือกบริษัทที่มีตัวตนจริง มีสำนักงานจริงๆ เพื่อที่จะได้ติดต่อประสานงานก่อนการเริ่มงาน

-บริษัทน่าเชื่อถือ เพราะการทำงานลักษณะนี้มีวคามเสี่ยงสูงมาก บริษัทที่เราต้องการจะใช้บริการ ต้องเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเท่านั้น หากเป็นบริษัทน้องใหม่ไม่ควรจะเสี่ยงดีกว่า เพราะถ้าเกิดพลาดอะไรในการทำงานมา จะมีปัญหาตามมาหลายอย่าง

-ประสบการณ์ทำงานสูง ทั้งตัวของบริษัทเอ และตัวพนักงงานที่ทำหน้าที่ในการทำความสะอาดบนที่สูงด้วย จะต้องเมีความเป็นมืออาชีพกันทุกคน เพื่อให้งานที่ออกมานั้นมีประสิทธิภาพและไม่เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา อย่างเช่นอุบัติเหตุจากการทำงาน เป็นต้น

-ทำงานได้ตามต้องการ บริษัททำความสะอาดที่ดีจะต้องสามารถทำงานได้ตามต้องการ ทั้งการให้บริการทำความสะอาดกระจกอาคารสูง และการทำงานบนนพื้นราบ และคุณภาพการทำงานทั้งสองแบบ ก็ต้องมีมาตรฐานเช่นเดียวกัน ถึงแม้จะอยู่บนตึกสูง ที่คนไม่สามารถมองเห็น ก็ต้องทำงานให้เรียบร้อยเช่นเดียวกัน นั่นคือจรรยาบรรณของคนที่ทำงาน

-มืออาชีพ งานลักษณะนี้จะให้พลาดไม่ได้เลย เพราะถ้าพลาดขึ้นมาเมื่อไหร่หมายถึงชีวิตเมื่อนั้น คนที่ทำงานเกี่ยวกับที่สูง จะต้องเป็นคนที่มืออาชีพเท่านั้น และมีประการณ์มาก่อน เพื่อป้องกันเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะทำงาน

-มีรายละเอียดงานชัดเจน การจ้างบริการทำความสะอาดกระจกอาคารสูง ทางบริษัทที่รับเหมาทำความสะอาดจะต้องมีการวางแผนงานที่เหมาะสม และมีการกำหนดระยะเวลาในการทำงานที่ชัดเจน ว่ากำหนดการส่งงานเมื่อไหร่ ทำงานกี่วันเสร็จ

-บริการดี คนที่ทำงานให้บริการ ก็ต้องมีใจรักการให้บริการด้วย บริษัททำความสะอาดเองก็เช่นกัน จะต้องมีมิตรภาพที่ดีกับลูกค้าที่ร่วมงาน เพื่อให้งานออกมาดูดีและเป็นกันเอง อาจจะมีบริการทำความสะอาดอย่างอื่นให้เพิ่ม หรือลดค่าใช้จ่ายให้บ้าง หากเป็นลูกค้าประจำเป็นต้น

-ราคาเหมาะสม การทำงานลักษณะนี้ราคาคงไม่ถูกแน่นอน เพียงแต่ต้องให้เหมาะสมกับคุณภาพของงาน และระยะเวลาของงานที่กำหนด หากราคาสูงบ้างแต่แลกมาด้วยคุณภาพที่เต็มเปี่ยม ก็ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมที่จะจ่าย ไม่จำเป็นจะต้องเลือกบริษัทที่ให้ราคาถกที่สุดเพียงอย่างเดียว

ทั้งหมดนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ในการเลือกบริการทำความสะอาดกระจกอาคารสูง ของบริษัทต่างๆ ให้ได้คุณภาพประสิทธิภาพของการทำงานมากที่สุด อีกหนึ่งข้อที่สำคัญก็คือ พยายามหารีวิวของคนที่เคยใช้บริการมาก่อน ว่าใช้บริการบริษัทไหนแล้วมีคุณภาพที่สุด ใหห้ลองเลือกพิจารณาบริษัทนั้นด้วยก็ได้