เพราะเหตุใดถึงต้องมีการจัดงานประชุมบ่อยๆ

การจัดงานประชุมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรทุกองค์กร ที่จะช่วยให้มีความก้าวหน้า และพัฒนาไปไกลมกยิ่งขึ้น บริษัทหรือว่าองค์กรใดก็ตาม ที่ไม่มีการประชุมเลย หรือว่ามีน้อยมาก โอกาสที่องค์กรจะก้าวหน้าไปมากกว่าเดิม ก็คิดว่าน้อยเติมที เพราะปัญหาต่างๆ ระหว่างการทำงานย่อมจะมีอยู่เสมอ ถ้าไม่มีการประชุม หรือปรึกษาหารือกันเลย ปัญหาเหล่านั้นก็จะไม่ถูกแก้ สำหรับองค์กรใดหรือว่ากิจการใดก็ตาม ที่ไม่อยากจะจัดงานประชุม เพราะมองไม่เห็นวามสำคัญของการจัดงานประชุม ลองมาดูเหตุผลต่อไปนี้ ว่าการเช่าห้องประชุม เพื่อพบปะพูดคุยนั้น มีประโยชน์อะไรบ้าง -หาแนวทางในการพัฒนาองค์กร การสัมมนาจะช่วยให้บุคลากรในองค์กร ได้แสดงความคิดเห็น ได้เสนอไอเดียใหม่ๆ เกี่ยวกับการการพัฒนาองค์กร Continue Reading